TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Újpesti Önkormányzat - UP!

UP!

„Felfelé törekszünk, felfelé tekintünk”, mondta Wintermantel Zsolt, akivel a hamarosan megnyíló új Újpesti Piac és Vásárcsarnokról, illetve az UP Újpesti Rendezvénytérről beszélgettünk. És arról is, hogy miként fér meg egymás mellett az élelmiszer és a kultúra, mitől lesz vonzóbb és modernebb a kulturális élet a városban, lehet-e Újpest egyszerre nyugodt és pezsgő, és hogy mit fejez ki az UP szó.

UP! kép

Összefér az, hogy az új épület piac részén veszek egy kis zöldséget, a rendezvénytérben pedig meghallgatok egy koncertet? Nem áll távol egymástól az épület két funkciója?

Nem, éppen ellenkezőleg, szerintem jól megférnek egymás mellett. Nem csak kenyérrel él az ember, szellemi táplálékra is szüksége van. Régen bevett szokás volt, hogy az élelmiszerpiac és a kultúra színhelye, vagyis a testi és a lelki töltődés egy térben kapcsolódik össze. Ma ez kuriózumnak számít, de valójában egy régi hagyományt élesztünk újjá azzal, hogy nálunk a város legnagyobb, központi terén, egy épületben lehet élelmiszert vásárolni és kulturális rendezvényeken részt venni.

Miért UP a rendezvénytér neve?

Az UP több dolgot fejez ki egyszerre. Egyfelől az Újpest szóból származik, kifejezi, hogy ragaszkodunk Újpesthez, ez a mi városunk, büszkék vagyunk rá, és szeretünk újpestiek lenni. Ugyanakkor a XXI. század fiatalos, trendi, modern világához is tartozunk, amelyben az angol nyelv már természetesnek számít. Az UP ugye angolul azt jelenti, hogy fel, és mi felfelé tekintünk, felfelé törekszünk. És nem utolsósorban, a rendezvénytér központja az új vásárcsarnok tetején működik majd, erre is utal az UP elnevezés.

Van valami oka, hogy rendezvénytérként emlegetik, és nem például rendezvényközpontként, vagy ez csak egy elnevezés, és nincs mögötte többlettartalom?

Azért rendezvénytér, mert nem kizárólag az épületben lesznek programok, nem csak az lesz találkozóhely és közösségi tér az emberek számára, hanem a tér új részei is, amelyek csak később készülnek el. A vásárcsarnok fölötti szintekre egy promenád vezet majd, ott és lent a téren is rendszeresen lesznek programok. Ezért pontosabb ez az elnevezés. Az UP – Újpesti Rendezvénytér tehát egy komplex intézmény lesz, amely a Szent István téren belső és külső programok helyszíneként működik majd. Ősszel egyfajta próbaüzem veszi kezdetét, hagyományos kulturális programokkal. Azután, jövő év elejétől fokozatosan beindulnak a nagyobb szabású rendezvények is. Mivel a téren az új vásárcsarnok megnyitása után még legalább egy-másfél évig zajlik az építkezés, a rendezvénytér igazán csak akkor lesz teljes, akkor tudja összetett funkcióját betölteni, amikor befejeződik az építkezés, és az egész tér elkészül.

Hogy fogalmazná meg az új rendezvénytér koncepcióját?

A jövő útjára kell lépni a kultúra, a művelődés, az igényes szórakoztatás területén is. A XXI. században a minőségi kultúrát profi, piaci működéssel lehet és kell biztosítani. Úgy gondolom, Újpestnek e téren is a legjobbak közé kell tartozni. A kereskedelmi tévék, az internet, a felturbózott belvárosi bulinegyed korában olyan emberi, anyagi erőforrásokra, olyan infrastruktúrára és működési koncepcióra van szükség, amely versenyképes kínálatot tud nyújtani. Különösen nagy kihívás ez egy olyan helyen, mint Újpest, ahonnan egyszerűen és gyorsan elérhetők a belvárosi programok. Újpest nem akar lemaradni, alvóvárossá válni, mi éppen a fordítottjára törekszünk: fel akarunk kerülni a minőségi kulturális élet térképére. Azt akarjuk, hogy az újpestiek itt helyben is magas színvonalat és minőséget kaphassanak kultúrában, művelődésben, igényes szórakozásban, sőt máshonnan is járjanak ide a kulturális rendezvényeinkre. Vagyis nem az Ady Endre Művelődési Központ települ át az új vásárcsarnok tetejére, hanem itt egy új gondolkodásmód és működési modell kerül bevezetésre – fokozatosan. Az első időszakban egyfajta próbaüzemmel indul a rendezvénytér működése. A fő cél az, hogy Újpest legnagyobb terén mindig legyen élet, pezsgés, és ne csak addig, amíg a piac nyitva tart. Minden hónapban legyen itt valamilyen kiemelkedő kulturális vagy igényes szórakoztató program, akár egy jelentős vállalat rendezvénye, akár egy tudományos konferencia, vagy a saját területén egy nemzetközi színvonalú fellépő, amely komoly figyelmet érdemel, és Újpest rangját emeli.

Abból, amit elmondott, úgy tűnik, hogy az UP nem csak az új rendezvénytér neve, hanem egy szélesebb fejlesztési program szlogenje is.

Így igaz, az UP arra is utal, hogy reményeim szerint új korszak kezdődik városunk életében. Az idei városnapok alkalmából, augusztus végén egy új, átfogó programot készülünk meghirdetni, amelynek előkészítése már régóta zajlik. Valójában többről van szó, mint egy városfejlesztési terv vagy program. Sokkal inkább egy közös szellemi és gyakorlati vállalkozás, egy jövőkép megvalósítása, amely az újpesti életérzésből fakad, de ugyanakkor természetesen konkrét fejlesztéseket is tartalmaz az életünk minden területén.

Az elmúlt nyolc évben öt Újpesti Párbeszédet folytattunk le, ezek mindegyikében téma volt, hogy milyen jövőt képzelnek az itt élők Újpestnek. Ezen kívül is rendszeresen végeztetünk különféle közvélemény-kutatásokat, reprezentatív felméréseket és fókuszcsoportos kutatást is, szintén ezekről a kérdésekről. Ezek eredménye alapján kialakult egy igen koherens kép Újpestről és Újpest jövőjéről. A párbeszédek, a felmérések, saját tapasztalataink azt mutatják, hogy Újpest az elmúlt évek eredményei alapján megérett arra, hogy feljebb lépjen egy nem hivatalos ranglétrán. Mondjuk úgy, hogy benevezzen a modern, sikeres, XXI. századi városok versenyébe – úgy, hogy közben megmarad az otthonossága, az újpestisége, amiért szeretünk itt élni.

Ennek a jövőképnek a lényege tehát az, hogy Újpestet emeljük feljebb, kerüljünk fel a legjobb városok térképére, de közben őrizzük meg mindazt, amit szeretünk Újpestben. Ezt a víziót vagy programot – összefüggésben az új vásárcsarnokkal és rendezvénytérrel – Újpest UP-ként vagy UP Újpestnek kezdtük nevezni egymást között. Még nem dőlt el, melyik lesz a végső név. De az UP pontosan, tömören és korszerű módon kifejezi a lényeget: azt, hogy újpestiek vagyunk és maradunk, de feljebb akarunk lépni. A következő hetekben-hónapokban erről az új programról, közös vállalkozásról szeretnék ismét párbeszédet folytatni az újpestiekkel különféle formában. Szeretném összefoglalni, megfogalmazni ezt a mostanra kialakult víziót és a belőle fakadó célokat különféle fórumokon. Ezzel párhuzamosan pedig a képviselőtestület, a polgárok, az intézmények, a vállalkozások, a közösségek bevonásával kidolgozni a részleteit és hozzálátni a megvalósításhoz.

Mit tapasztal, milyennek látják az újpestiek Újpestet?

Újpesten erős és összetartó lokálpatrióta közösség él, ez egy büszke város, és úgy gondolom, hogy ebben a rendszerváltozás óta komoly szerepe volt az önkormányzat szellemiségének is. Annak, hogy a legfontosabb közös ügyekben sikerül felülemelkedni a politikai nézetkülönbségeken, egyéni érdekeken, személyes hiúságon vagy sérelmeken, és együtt dolgozni Újpestért. Az itt élők elsősorban újpestinek vallják magukat, de nagyon fontos számukra az is, hogy a városunk egyúttal a főváros része, szervesen kapcsolódik hozzá. Az újpestiek egy érdekes komplex életformát képzelnek el maguknak, amelyben van valami a vidéki életmód nyugalmasságából, de azt is akarják, hogy azért ez kiegészüljön a modern városi élet lehetőségeivel, szolgáltatásaival és pezsgésével. Amikor megkérdeztük őket, miért szeretik Újpestet, a válaszokban mindig megjelent valamilyen formában a dinamizmus, a fiatalosság, a pezsgés, de hasonlóan fontos volt a nyugalom, családiasság, a zöldövezetek idillje is. Az újpestiek meg akarják őrizni a hagyományainkat, a kultúránkat, de vágynak a modern, korszerű, dinamikus, városias életre is. Arra vállalkozunk közösen, hogy ezt a kettős igényt, ezt a két életformát megpróbáljuk egészséges arányokkal egyesíteni.