TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14863851 alkalommal 10399499 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Önkormányzati Rendészet
 
<< Szervezeti egységek

FELHÍVÁS

A Polgármesteri Hivatal módosított belépési rendje


Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében, kiemelten a kerületben lakók és a hivatali dolgozók egészségének védelmében 2020. november 5. napjától megváltozik a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületeibe való belépés rendje, figyelemmel a járványügyi készültségi időszak intézkedéseire.

A Polgármesteri Hivatalba továbbra is csak a bejáratnál elvégzett testhőmérséklet-mérést követően lehet belépni, amennyiben a belépni szándékozó személy testhőmérséklete nem haladja meg a 37,00 Celsius fokot.

Az épületben ezt követően csak orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban együtt: maszk) viselésével lehet tartózkodni olyan módon, hogy maszk az az orrot és a szájat együttesen és folyamatosan elfedje.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél, a munkaszobákban személyes ügyfélfogadás csak halaszthatatlan, más módon el nem intézhető ügy esetén engedélyezett, ekkor is kizárólag előre egyeztetett időpontban.

Anyakönyvi eljárást igénylő ügyben kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - elsősorban újpesti lakosok - keressék fel személyesen az Anyakönyvi Csoport munkatársait, lehetőség szerint kísérő személy nélkül.

Anyakönyvi Csoport telefonos elérhetősége: 06 1 231 31 23, vagy 06 1 231 3119

Az igényelt anyakönyvi kivonat átvételének lehetőségét, - amennyiben az ügyfél nem postai úton történő továbbítást kért - a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1042 Budapest István út 15.) minden szerdai napon 10.00 és 16. 00 óra között biztosítjuk.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati helyiségében (1042 Budapest IV., István út 15.) egyszerre maximum 2 fő tartózkodhat.

A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (1042 Budapest IV., Király utca 12-14.) ügyfelek kizárólag az ügyfélszolgálati térben tartózkodhatnak úgy, hogy az épületbe egyszerre maximum annyi fő engedhető be, ahány ügyfélszolgálati pult működik.

A Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán ügyfélfogadási időben - előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - helyiségenként legfeljebb egy ügyfél tartózkodhat.

Lakásügyi Osztály telefonos elérhetősége: 06 231 31 79

A házasságkötések megtartására vonatkozó speciális szabályok

1. A Hivatal házasságkötések céljára szolgáló rendezvénytermében a házasságkötésnél kizárólag
  1. a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
  2. a házasulók,
  3. a házasulók tanúi,
  4. a házasulók szülei, nagyszülei,
  5. a házasulók testvérei és
  6. a házasulók gyermekei
    lehetnek jelen, melyet a d), e), f) pontban jelöltek Nyilatkozat aláírásával kötelesek igazolni.

2. A Hivatal épületében egyszerre csak egy házasuló pár és vendégeik tartózkodhatnak.

3. Azon házasuló fél vagy a házasságkötésre meghívott vendég, aki a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján karanténban/ hatósági házi karanténban került elhelyezésre: a Hivatalba, valamint annak a házasságkötések céljára szolgáló rendezvénytermébe nem léphet be a karantén idej alatt. Amennyiben ezen személy/ ügyfél a tiltó rendelkezés ellenére belép a Hivatalba és/vagy a házasságkötések céljára szolgáló rendezvényterembe, e felelőtlen magatartása miatt bekövetkező esetleges károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint teljeskörű felelősséggel tartozik.

Bővebben itt >>Elérhetőségek


Cím: 1042 Budapest Király utca 9. 1. emelet
Telefon: 231-3250
Fax: 231-3282
Email: kozterulet@ujpest.hu

Ügyfélfogadás
HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
14.00-18.0010.00-17.0008.00-12.30

Szervezeti egységünk Osztályvezetője, helyettese, valamint ügyintézőink, hivatali időrendben, míg az 1999. évi LXIII. Törvény, valamint a 2012. évi CXX. Törvény értelmében, a rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személyek (közterület-felügyelők) vezényléses munkarendben, (07.00-19.00, valamint 11.00-23.00 közötti időszakban) teljesítik szolgálatukat.

Észrevételekkel, bejelentésekkel kapcsolatos fontos tudnivaló!

A hivatali munkaidő után, a közterület-felügyelői intézkedést igénylő esetekben a felügyelők helyszínre küldését - a hatályos együttműködési megállapodás és az 1999. évi LXIII. Törvény (a közterület-felügyeletről) 6.§ alapján- a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság ügyelete, valamint az Újpesti Vagyonőr Kft. diszpécserszolgálata végzi.

Állampolgári bejelentéseiket, észrevételeiket, hivatali munkaidőben, a 06/1 231-32-50 (FAX,231-32-82), míg hivatali munkaidőn túl, rendészetünk, 06/70 452-05-90-es ügyeleti telefonszámán, valamint a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság, 06/1 231-34-40 központi telefonszámán, szükség esetén, az Újpesti Vagyonőr Kft. elérhetőségein, 06/1 369-98-30, 06/30 977-07-13 tudják megtenni.

Az Újpesti Önkormányzati Rendészet feladata, a közterületi jogsértések megelőzése valamint azok megszüntetése érdekében célunk, a gyors reagálást biztosító, kellően felkészült, és differenciáltan szankcionáló állomány alkalmazása, valamint az érvényben lévő jogszabályok betartatása, egyben a törvényesen végrehajtott közterület-felügyelői intézkedések végrehajtása. A mindennapi feladatellátásunk során a jelszó, a prevenció.

1.) Alapfeladatok:

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése, az itt tapasztalt jogsértések megszüntetése.
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
- a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartására irányuló ellenőrzések végrehajtása.

2.) Közreműködik:

- a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
- a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
- az önkormányzati vagyon védelmében,
- a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
- az állat-egészségügy és eb-rendészeti feladatok ellátásában.

A rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy (közterület-felügyelő) jogállása:

- Az Újpesti Önkormányzati Rendészet közterületi munkatársa, önkormányzatunk alkalmazásában álló köztisztviselő, aki szolgálatban intézkedésre jogosult, rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy. A hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult, és köteles ellenőrizni, a hatáskörébe tartozó közterületek állapotát, amennyiben az szükséges, eljárást kezdeményezni és a törvényben meghatározott intézkedéseket megtenni. Jogállására tekintettel, fokozott büntetőjogi védelem illeti meg.
- Szolgálata teljesítésekor, a külön jogszabályban meghatározott szolgálati egyenruhát visel, egyenruhájára kitűzve viseli, az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. Önkormányzatunk jelképét karjelzésként viseli.

Tisztelt Újpesti Lakosok!


Az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2015 (II.27.) számú rendelete az alábbiakról rendelkezik.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. és 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére és az ott működő közterületi térfigyelő rendszerre terjed ki. (2) E rendelet alkalmazásában térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, továbbítását és kezelését.

2. § Az Önkormányzat a közbiztonság és a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, a közterületi rend biztosítása és a lakosság biztonságérzetének növelése, valamint a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése érdekében az Önkormányzat közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

3. § Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer kezelésével a Polgármesteri Hivatal belső egységeként működő Újpesti Önkormányzati Rendészetet és – a Rendőrséggel kötött megállapodás keretében, az abban meghatározott feltételek szerint – a Budapesti IV. kerületi Rendőrkapitányságot bízza meg.

4. § A térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép rögzítésére, tárolására, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint bármely más adatkezelésre az Újpesti Önkormányzati Rendészet és a Rendőrség részéről eljáró személyek a rájuk vonatkozó jogszabályokban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokban foglaltak szerint jogosultak. 1 Módosította a 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet.

5. § A képfelvevők elhelyezésére és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján (www.ujpest.hu) közzé kell tenni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 9/2015 (II.27.) számú önkormányzati Rendelet 5. §-ában megjelölt szabályozás értelmében a közterületi képrögzítő eszközök elhelyezéséről, és az eszközök által megfigyelt közterületek pontos helyszíneiről az alábbiak adnak felvilágosítást.

Képfelvevő elhelyezésének helyszíne Megfigyelt közterület
Külső- Szilágyi út 14. Külső Szilágyi út-parkolók
Külső- Szilágyi út 24. Külső Szilágyi út-parkolók
Külső- Szilágyi út 30. Külső Szilágyi út-parkolók
Külső- Szilágyi út 44. Külső Szilágyi út- „Spaar”parkoló
Hajló utca 17. Hajló utca, Kósa Pál Sétány
Külső Szilágyi út 54. Külső Szilágyi út-parkolók
Megyeri út 205. Megyeri út, Külső Szilágyi út
Külső Szilágyi út 66. Külső Szilágyi út, Bőrfestő utca
Szíjgyártó utca 1. Szíjgyártó utca, Bőröndös utca
Farkaserdő utca 23. Farkaserdő utca
Külső Szilágyi út 106. Külső Szilágyi út, Székpatak utca
Külső Szilágyi út 110. Külső Szilágyi út
Csíkszentiván utca 1. Csíkszentiván utca- Homoktövis utca
Laborfalvi Róza utca 15. Laborfalvi Róza utca
Király utca 19. Orvosi rendelő mögötti terület
Lebstück Mária utca 55. Lebstück utca, Lőrinc utca
Szigeti J. utca 5. Szigeti J. utca előtti parkoló
Rózsa utca 36. Árpád út, Rózsa utca
Kiss J. utca 17. Kiss János utca, Szilágyi út, Árpád út
Lóverseny Tér Lóverseny Tér
Újpest-Köpont metro aluljáró Aluljáró területe
Újpesti Piac és Vásárcsarnok Újpesti Piac
Halassy uszoda Halassy uszoda előtti terület
Szt. István Tér 1. István út, villamosmegálló
Szt. István Tér 3. Szt. István tér
Nyár utca 39. Erzsébet utca-Nyár utca
Nyár utca 21. Nyár utcai parkoló
Laborfalvi R. utca 18. Laborfalvi R. utca, Szigeti J. utca
Görgey utca-Rózsa utca kereszteződése Görgey utca-Rózsa utca sarok
Görgey- Szt. Imre utca kereszteződése Görgey- Szt. Imre utca kereszteződése
Rendelőintézet Rendelőintézet
Fóti út-Leiningen utca kereszteződése Fóti út-Leiningen utca kereszteződése
Fóti út-Iglói u. kereszteződése Fóti utca-Iglói u. kereszteződése
Pozsonyi utca-Tél utca kereszteződése Pozsonyi utca-Tél utca kereszteződése
Pozsonyi utca 6. Pozsonyi utca
Tél utca 2. Tél utca
Berda J. utca 54. Berda J. utca
Dugonics utca 38. Dugonics utca-Pozsonyi utca
Dugonics utca szerviz út Dugonics utca
Pozsonyi utca 4/D Pozsonyi utca 4/D. területe
Pozsonyi utca 4/F. Pozsonyi utca 4/F. előtti terület
Pozsonyi utca 4/A. Pozsonyi utca 4/A. 4/B.
Pozsonyi utca 4/A. Pozsonyi utca 2/A. és 2/C.
Berda J. utca 48. (Helytörténeti gyűjtemény) Berda J. utca, Orvosi rendelő, Pozsonyi u.
Kassai utca 8. Kassai utca 8., Tél utca
Kassai utca 11. Kassai tér, iskola
Pozsonyi utca 23. (Nyár utca 1. mögötti parkoló) Nyár utcai parkoló
Erzsébet utca 18. Erzsébet utca, Tél utca
Virág utca 18. Virág utca-Tél utca kereszteződés
Nyár utca 71. Nyár utca 71. területe, parkoló
Virág utca 26. Virág utca, Nyár utca
Rózsa utca 2. Tél utca- Rózsa utca
Rózsa utca-Nyár utca kereszteződése Rózsa utca-Nyár utca kereszteződése
Rózsa utca 14. Rózsa utca-Nyár utca
Berda J. utca 36. Berda J. utca, Mártírok útja
Berda J. utca 50. (parkoló bejárat) Berda J. utca-Pozsonyi utca torkolata
Berda J. utca 50. Berda J. utca, Pozsonyi utca torkolata
Városkapu (buszpályaudvar) Árpád út, Temesvár utca
Árpád út 56. Árpád út, Kemény Gusztáv utca
István út 9. (Árpád út-István út kereszteződése) Árpád út, István út, Aluljáró
István út 9. Árpád út (Újpest Központ)
István út 8. István út, villamosmegálló
Deák Ferenc utca 85. Deák Ferenc utca
Latabár K .u .1. Latabár K. u. 1. szám előtti terület

Tájékoztatás kerékbilincs használatárólA főosztály irodái, kirendeltségei és osztályai

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály
Közhasznú Foglalkoztatási Osztály
Beruházási Osztály

Kapcsolódó ügyek
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály
Szabályszegési ügyekKapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page