TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Házassági szándék bejelentése | Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.
Közlemény

Strukturális átalakítás az Újpest Médiánál
Online farsangot és álarcversenyt hirdet az Újpesti Kulturális Központ

A járvány miatt idén az internetre költözik a farsang.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14804640 alkalommal 10348021 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Igazgatási Osztály

Házassági szándék bejelentése

A házassági szándék bejelentése kizárólag előzetes időpont foglalás alapján lehetséges a 06 1 231 31 23 telefonszámon.

A házasulóknak házasságkötési szándékukat együtt és személyesen kell bejelenteni. Igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes előfeltételeit.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 1 évig érvényes. Indokolt esetben az Önkormányzat jegyzője a kötelező 30 napos várakozási idő alól felmentést adhat.

A bejelentéshez szükséges iratok:
 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
 • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), amennyiben rendelkeznek vele,
 • születési anyakönyvi kivonatok,
 • családi állapot igazolása (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halottai anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Magyar állampolgárok esetében a hajadon és nőtlen családi állapotot nem kell külön igazolni.)

Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések esetében a többletszolgáltatás díja:
 • Nem 04. kerületi lakosok esetében 20 000 forint,
 • 04. kerületi lakosok esetében 1 000 forint, amennyiben a házasulók valamelyike a házassági szándék bejelentést megelőzően legalább hat hónapja állandó 04. kerületi lakóhellyel rendelkezik.

Az anyakönyvvezető külső helyszíni házasságkötésnél csak illetékességi területén, azaz Budapest 04. kerületben működhet közre. Külső helyszínen történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 04. kerületi lakosok számára 25 000, nem 04. kerületi lakosok számára 50 000 forint.

Amennyiben a házasságkötés díjfizetési kötelezettség alá esik, úgy a díjat a szándék bejelentését követő 15 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat részére. Ennek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell. Amennyiben a szertartás időpontját megelőző 30 napon belül visszalépnek, vagy a szertartáson nem jelennek meg, úgy részükre a megfizetett díjat nem lehet visszafizetni.

Kerületünkben önálló rendezvényszervező iroda működik, amely különböző szolgáltatásokat nyújt a házasságkötésekhez, külön díjazások ellenében. A részletekről a rendezvényszervező, Cseppentőné Horváth Valéria tud felvilágosítást nyújtani. Érdeklődni ügyfélfogadási időben személyesen és a 231 31 01/119 melléken lehet.

Külföldi állampolgárok esetében a fentieken kívül szükséges iratok:
 • tanúsítvány, amely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, állampolgárságát, családi állapotát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésnek törvényes akadálya nincs.
 • a családi állapotot abban az esetben is külön igazolni kell (hajadon és nőtlen családi állapot esetében is), ha azt a tanúsítvány már tartalmazza.

Az okmányokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. A fordítás akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda vagy konzul fordította és hitelesítette.

A külföldi okiratok elfogadhatóságát a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgálja, melynek ügyintézési ideje 30 nap.

Amennyiben az okiratok kölcsönös elfogadhatósága tárgyában nincs kétoldalú egyezményünk az illető országgal, akkor szükséges a benyújtandó okiratokra az ott működő magyar külképviselet részéről történő konzuli felülhitelesítés.

Ha az adott állam nem részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének mellőzéséről szóló hágai ("APOSTILLE") egyezménynek a külföldi hatóság által kiállított tanúsítványt, illetve okiratot felettes szerv kell, hogy felülhitelesítse, "Apostille"-lel lássa el.

Az okiratok elfogadásáról szóló döntésének az anyakönyvvezetőhöz való visszaérkezését követően tűzhető ki a házasságkötés időpontja, mely esetében is figyelembe kell venni a kötelező 30 napos várakozási időt.

Amennyiben a külföldi állampolgár a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, tolmács közreműködése szükséges mind a házassági szándék bejelenéséhez, mind a házasságkötéskor is.

Vonatkozó jogszabályok:
 • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
 • A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének egyes szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
Munkatársak

Merkwart Annamária
Igazgatási Osztály, csoportvezető
Bácsi Diána
Igazgatási Osztály, anyakönyvezető
Badari Krisztina
Igazgatási Osztály, anyakönyvvezető
Hortobágyi Noémi
Igazgatási Osztály, anyakönyvvezető

Kapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page