TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás | Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.
Közlemény

Strukturális átalakítás az Újpest Médiánál
Online farsangot és álarcversenyt hirdet az Újpesti Kulturális Központ

A járvány miatt idén az internetre költözik a farsang.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14805464 alkalommal 10348694 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Igazgatási Osztály

Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás

A bejegyzett élettársi kapcsolat csak azonos nemű személyek között jöhet létre. Ahhoz, hogy a kapcsolatot hivatalossá tegyék szándékukat együtt, és személyesen kell bejelenteni. Igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes előfeltételeit.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.

A törvény nem ír elő várakozási időt a bejelentés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése között. Az eljárás során készített jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes.

A bejelentéshez szükséges iratok:
 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
 • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), amennyiben rendelkeznek vele,
 • születési anyakönyvi kivonatok,
 • családi állapot igazolása (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halottai anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Magyar állampolgárok esetében a hajadon és nőtlen családi állapotot nem kell külön igazolni.)

Hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetében a többletszolgáltatás díja:
 • Nem 04. kerületi lakosok esetében 20 000 forint,
 • 04. kerületi lakosok esetében 1 000 forint, amennyiben a felek valamelyike a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentést megelőzően legalább hat hónapja állandó 04. kerületi lakóhellyel rendelkezik.

Az anyakönyvvezető külső helyszíni bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél csak illetékességi területén, azaz Budapest 04. kerületben működhet közre.

Külső helyszínen történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás díja 04. kerületi lakosok számára 25 000, nem 04. kerületi lakosok számára 50 000 forint.

Amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjfizetési kötelezettség alá esik, úgy a díjat a szándék bejelentését követő 15 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat részére. Ennek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell. Amennyiben a szertartás időpontját megelőző 30 napon belül visszalépnek, vagy a szertartáson nem jelennek meg, úgy részükre a megfizetett díjat nem lehet visszafizetni.

Kerületünkben önálló rendezvényszervező iroda működik, amely különböző szolgáltatásokat nyújt a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez, külön díjazások ellenében. A részletekről a rendezvényszervező, Cseppentőné Horváth Valéria tud felvilágosítást nyújtani. Érdeklődni ügyfélfogadási időben személyesen és a 231 31 01/119 melléken lehet.

Külföldi állampolgárok esetében bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

A hatályos jogszabályok szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére és érvényességére, valamint annak joghatásaira, ide nem értve a névviselést, a házasságra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazását rendeli el.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nem akadálya, és annak érvényességét nem érinti, ha a leendő bejegyzett élettárs személyes joga az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatának jogintézményét nem ismeri, feltéve, hogy
 1. a magyar állampolgársággal nem rendelkező leendő bejegyzett élettárs igazolja, hogy személyes joga szerint házasságkötésének nem lenne akadálya, és
 2. legalább az egyik leendő bejegyzett élettárs magyar állampolgár vagy belföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik.

A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásaira a fenti két esetben a magyar jogot kell alkalmazni.

Külföldi állampolgárok esetében a fentieken kívül szükséges iratok:
 • tanúsítvány, amely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, állampolgárságát, családi állapotát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes akadálya nincs.
 • a családi állapotot abban az esetben is külön igazolni kell (hajadon és nőtlen családi állapot esetében is), ha azt a tanúsítvány már tartalmazza.

Az okmányokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. A fordítás akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda vagy konzul fordította és hitelesítette.

A külföldi okiratok elfogadhatóságát a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgálja, melynek ügyintézési ideje 30 nap.

Amennyiben az okiratok kölcsönös elfogadhatósága tárgyában nincs kétoldalú egyezményünk az illető országgal, akkor szükséges a benyújtandó okiratokra az ott működő magyar külképviselet részéről történő konzuli felülhitelesítés.

Ha az adott állam nem részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének mellőzéséről szóló hágai ("APOSTILLE") egyezménynek a külföldi hatóság által kiállított tanúsítványt, illetve okiratot felettes szerv kell, hogy felülhitelesítse, "Apostille"-lel lássa el.

Amennyiben a külföldi állampolgár a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, tolmács közreműködése szükséges mind a bejegyzett élettársi kapcsolat iránti szándék bejelenéséhez, mind a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor is.

Ügyintézési határidő: -

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:
 • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról 2009. évi XXIX. törvény
 • A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének egyes szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
Munkatársak

Merkwart Annamária
Igazgatási Osztály, csoportvezető
Bácsi Diána
Igazgatási Osztály, anyakönyvezető
Badari Krisztina
Igazgatási Osztály, anyakönyvvezető
Hortobágyi Noémi
Igazgatási Osztály, anyakönyvvezető

Kapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page