TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Születési név megváltoztatása | Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.
Közlemény

Strukturális átalakítás az Újpest Médiánál
Online farsangot és álarcversenyt hirdet az Újpesti Kulturális Központ

A járvány miatt idén az internetre költözik a farsang.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14670169 alkalommal 10231782 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Igazgatási Osztály

Születési név megváltoztatása

A születési név megváltoztatását - kérelemre – a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály engedélyezi.

A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen lehet előterjeszteni az anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Amennyiben a szülők elváltak, kiskorú gyermek esetében mindkét szülő hozzájárulása szükséges a név megváltoztatásához. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták, és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. 14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása is szükséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
  • a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét;
  • amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
  • a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
  • a kérelem indokolását;
  • nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési családi vagy utónevének megváltoztatását – korábbi eljárásban engedélyezték-e.
  • Születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.

A szülő családi nevének megváltozását a kiskorú gyermek születési anyakönyvi bejegyzésébe akkor is fel kell jegyezni, ha a szülő nem kérte a névváltoztatás hatályának a kiskorú gyermekre történő kiterjesztését vagy a gyermek nem a névváltoztatással érintett szülő születési családi nevét viseli. Ezért a kérelemben a kérelmezőnek a kiskorú gyermekei adatairól nyilatkoznia szükséges.

A név választásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a névváltoztatás engedélyezése nem sértheti a kérelmező közvetlen környezetében élő személyek (kivételt képez, ha a kérelem az egyenes ági felmenő családi nevének felvételére irányul) névviseléshez való jogát. Ha a kérelem egy konkrét személy nevének a felvételére irányul (pl. nevelőszülő) az érintett személynek (pl. nevelőszülőnek) a névváltoztatásához hozzá kell járulnia, azaz a kérelmet alá kell írnia.

A névváltoztatás engedélyezésének feltétele a külföldön történt anyakönyvi események (születés és házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat) hazai anyakönyvezése.

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10 000 forint.

Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni.

A korábbi eljárásban már megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50 000 forint.

Az anyakönyvvezető a kérelmet 5 napon belül felterjeszti az elbírálásra illetékes anyakönyvi szervnek.

Ha a nagykorú ügyfél apjának vagy anyjának névváltoztatási eljárásban változott meg a születési neve, akkor a szülő névváltoztatásával járó adatváltozás átvezettetéséről az ügyfél erre irányuló kérelemére lehet intézkedni. Az eljárás illetékköteles, mértéke 3000 forint.

A névváltoztatásról az anyakönyvi szerv okiratot állít ki. Akinek a névváltoztatását engedélyezték, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni.

A névváltoztatási eljárásban fellebbezési lehetőség nincs. Akinek a jogát sérti a döntés, bírósághoz fordulhat keresettel.

Kapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page