TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Adóigazolás, illeték, méltányossági eljárás, túlfizetés | Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14670229 alkalommal 10231840 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Adóigazgatási Osztály

Adóigazolás, illeték, méltányossági eljárás, túlfizetés

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező az elektronikus ügyintézés.

Eljárási illetékek ügytípusonként:
 • az adóhatósági igazolás és az I. fokú adóhatósági eljárás illetékmentes.
 • Az adóhatóság I. fokú eljárásban hozott határozata elleni fellebbezés illetéke, ha az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

  Végzés elleni fellebbezésért - ha az Itv. másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

  A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.
 • Az illeték összegét banki átutalással, vagy az Adóigazgatási Osztályon beszerezhető készpénz-átutalási megbízás útján Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat 12010422-00113549-00100000 számú államigazgatási eljárási illeték beszedési számlára kell megfizetni az eljárás kezdeményezését megelőzően.
 • Illetékbélyeg - a másolati illeték kivételével - nem használható fel!
 • A másolati, kivonati illeték összege oldalanként 100.-Ft. Ezt az illetéket illetékbélyegben kell leróni!

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező az elektronikus ügyintézés.

Adóigazolás

Magánszemély az ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy ügyfélfogadási időben történő személyes megjelenéssel illetve képviselő közreműködésével nyújthatja be az adóhatósági igazolás kiadására irányuló kérelmét, melyhez a kérelmen túl az alábbiak szükségesek:
 • ügyfélkapun keresztül, és az E-önkormányzat portálon (OHP) elektronikusan,
 • a honlapon közzétett nyomtatvány kinyomtatott példányának benyújtásával személyes megjelenéssel (vagy képviselő közreműködésével), illetve postai úton nyújthatja be az adóhatósági igazolás kiadására irányuló kérelmét.
Az igazolás kiadásához a kérelmen túl képviselő esetén szükséges a meghatalmazás és a meghatalmazott azonosítására szolgáló dokumentumok (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya) egyéni vállalkozóknak pedig a vállalkozói tevékenység kiváltásáról szóló dokumentum (nyilvántartásba vételről szóló igazolás).

Méltányossági eljárás


Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 198. §
Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése


Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség
a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és
b) átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.
Természetes személy esetében a fizetési könnyítés az az előzőek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent vagy ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.

Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

Ha a fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet benyújtó adózó a kérelem benyújtásakor megbízható adózónak minősül, a kérelmével egyidejűleg annak sürgősségi eljárásban történő elbírálására irányuló kérelmet (sürgősségi kérelem) is előterjeszthet. Sürgősségi eljárásban az ügyintézési határidő tizenöt nap. A sürgősségi kérelem benyújtásának késedelme esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Art 199. § Automatikus részletfizetési kedvezmény

A természetes személy,adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez feltételek vizsgálata nélkül.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Art. 201. § Adómérséklés

Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.
Az adóhatóság a természetes személyen túl más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti.
Túlfizetés visszaigénylése

Ha az adott adónem tekintetében az adózónak az adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adófolyószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban: túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó által megjelölt adószámlára számolja el. Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat adóhatósága által kezelt beszedési számlák


Letölthető dokumentumok
Adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához  

Túlfizetésről rendelkező nyomtatvány  

Hatósági kérelem  

Meghatalmazás (Adóigazgatás, illeték, méltányossági eljárás, túlfizetés)  

Tájékoztató gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás. részletfizetés) valamint mérséklésre irányuló kérelmének benyújtásához  

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához  
Az űrlap olvasásához és használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram szükséges. További információk a http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html weboldalon találhatókKapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page