TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14844000 alkalommal 10381924 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta

Európai Parlamenti Választások 2014

Választási kampány EP választás 2014.

T Á J É K O Z T A T Ó

Kampányidőszak


Választási kampánytevékenységet folytatni 2014. április 5-től 2014. május 25-én 19.00 óráig lehet.

Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy annak megkísérlése céljából, így különösen plakát elhelyezése, jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, politikai hirdetés, illetve politikai reklám közzététele, választási gyűlés tartása.

A szavazás napjára, 2014. május 25-ére vonatkozó tilalmak:

 • a választópolgár szavazóhelyiséghez történő szállítására autóbuszos személyszállítás nem végezhető;
 • választási kampánytevékenység a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen -nem folytatható;
 • a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, valamint ilyen (exit poll) közvélemény-kutatás eredményét csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni;
 • politikai reklámot nem lehet közzétenni; valamint
 • választási gyűlés nem tartható.

Kampányeszközök

A plakát


A választási eljárásról szóló törvény alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. Kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. Főszabály szerint plakát a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető. Egyebekben a plakátra a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény kell alkalmazni.

Plakát a következő korlátozásokkal helyezhető el:
 • Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
 • Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
 • A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
 • A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy párt plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. június 24-én 16.00 óráig köteles eltávolítani

A választási gyűlés

Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani, ugyanakkor a szavazás napján, 2014. május 25-én választási gyűlés nem tartható.

A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.

A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.

Politikai reklám

A politikai reklám: a jelölő szervezet népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve annak nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám.

a) Általános szabályok

A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett teheti közzé a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait. Közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám megrendelésére.
A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el.
A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.

b) Közszolgálati médiaszolgáltatókra vonatkozó szabályok

Kampányidőszakban, a Nemzeti Választási Bizottság által valamennyi lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, a közszolgálati médiaszolgáltatók kötelesek közzétenni a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait.
A közzététel időtartamára vonatkozó rendelkezések az alábbiak:
 • a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam háromszáz perc,
 • a jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes listák között egyenlő arányban kell felosztani,
 • a jelölő szervezet rendelkezésére álló időtartamot közszolgálati médiaszolgáltatónként egyenlő arányban kell felosztani.

A közszolgálati médiaszolgáltató naponta három alkalommal, a 6-8, 12-14 és 18-20 óra között kezdődő idősávokban, megszakítás nélkül köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét. A listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait egymást követően kell közzétenni. A politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatni kell.

A közszolgálati médiaszolgáltató a jelölő szervezet által megjelölt napon és idősávban köteles a politikai reklámot közzétenni. A jelölő szervezet politikai reklám közzétételét egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces időtartamban kérheti.

c) Egyéb, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatókra vonatkozó szabályok

Amennyiben a közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók biztosítani kívánják politikai reklám közzétételének lehetőségét, e tényt legkésőbb 2014. április 5-én 16.00 óráig kötelesek közölni a Nemzeti Választási Bizottsággal. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatások, valamint a politikai reklámok közzétételére szánt időtartam megjelölését.

Abban az esetben, ha a médiaszolgáltató határidőben nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé. A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján a nyilatkozatot tett médiaszolgáltatót és a médiaszolgáltatások megnevezését, illetve a közzétételre biztosított időtartamot közzéteszi.

A politikai reklámok közzétételére szánt időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele, melyet a médiaszolgáltatónak a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett – fentiekben említett – bejelentésben meg kell jelölnie.

Politikai hirdetés

Politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom. Politikai hirdetést kizárólag a médiatörvény által meghatározott hatósági nyilvántartásban szereplő sajtótermék (időszaki lap, internetes újság, hírportál) tehet közzé. Feltétel továbbá, hogy a sajtótermék hirdetési szolgáltatásainak árjegyzéke az Állami Számvevőszék nyilvántartásában szerepeljen. A nyilvántartásba vett sajtótermékek listája az alábbi linken tekinthető meg: http://www.asz.hu/valasztas

Az időszaki lap, valamint az internetes újság, hírportál 2014. június 10-én 16.00 óráig tájékoztatja az Állami Számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatás tartalmazza, hogy az egyes jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban és milyen terjedelemben tette közzé. Az Állami Számvevőszék e tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.

Közvetlen politikai kampány

A közvetlen politikai kampány a választási kampányanyagnak a választópolgár részére közvetlen megkeresés módszerével történő eljuttatása. Az új szabályozás szerint a választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a róla nyilvántartott adatokat kiadják.
A kérelem az alábbi linkre kattintva online módon is benyújtható:

https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml

Nyilvános felhívás tilalma

A választópolgár mozgóurna igényléséhez és szavazóhelyiséghez történő szállítására nyilvános felhívás nem tehető közzé.

Közvélemény-kutatás

Exit poll közvélemény-kutatás keretében kizárólag az épületből kilépő választópolgárokat lehet megkérdezni.
Az exit poll közvélemény-kutatás eredményét 19.00 után lehet közzétenni.

Egyéb fajta közvélemény-kutatás a választási eljárás bármely szakaszában szabadon folytatható, annak eredménye korlátozás nélkül közzétehető.

A közvélemény-kutatások esetében biztosítani kell a megkérdezett személy teljes anonimitását, a véleményadás önkéntességét, valamint érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét. Ennek megfelelően a közvélemény-kutatók semmilyen módon nem zaklathatják, és nem befolyásolhatják a választópolgárokat.

A Nemzeti Választási Bizottság kapcsolódó iránymutatásai:

2/2014. NVB iránymutatás politikai hirdetés és politikai reklám közzétételéről
3/2014. NVB iránymutatás a szavazás napján történő autóbuszos személyszállítás egyes kérdéseiről
8/2014. NVB iránymutatás a szavazás befejezésének és lezárásának időpontjárólKapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page