TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14805454 alkalommal 10348686 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Gyámhivatal
 
<< Szervezeti egységek

FELHÍVÁS

A Polgármesteri Hivatal módosított belépési rendje


Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében, kiemelten a kerületben lakók és a hivatali dolgozók egészségének védelmében 2020. november 5. napjától megváltozik a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületeibe való belépés rendje, figyelemmel a járványügyi készültségi időszak intézkedéseire.

A Polgármesteri Hivatalba továbbra is csak a bejáratnál elvégzett testhőmérséklet-mérést követően lehet belépni, amennyiben a belépni szándékozó személy testhőmérséklete nem haladja meg a 37,00 Celsius fokot.

Az épületben ezt követően csak orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban együtt: maszk) viselésével lehet tartózkodni olyan módon, hogy maszk az az orrot és a szájat együttesen és folyamatosan elfedje.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél, a munkaszobákban személyes ügyfélfogadás csak halaszthatatlan, más módon el nem intézhető ügy esetén engedélyezett, ekkor is kizárólag előre egyeztetett időpontban.

Anyakönyvi eljárást igénylő ügyben kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - elsősorban újpesti lakosok - keressék fel személyesen az Anyakönyvi Csoport munkatársait, lehetőség szerint kísérő személy nélkül.

Anyakönyvi Csoport telefonos elérhetősége: 06 1 231 31 23, vagy 06 1 231 3119

Az igényelt anyakönyvi kivonat átvételének lehetőségét, - amennyiben az ügyfél nem postai úton történő továbbítást kért - a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1042 Budapest István út 15.) minden szerdai napon 10.00 és 16. 00 óra között biztosítjuk.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati helyiségében (1042 Budapest IV., István út 15.) egyszerre maximum 2 fő tartózkodhat.

A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (1042 Budapest IV., Király utca 12-14.) ügyfelek kizárólag az ügyfélszolgálati térben tartózkodhatnak úgy, hogy az épületbe egyszerre maximum annyi fő engedhető be, ahány ügyfélszolgálati pult működik.

A Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán ügyfélfogadási időben - előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - helyiségenként legfeljebb egy ügyfél tartózkodhat.

Lakásügyi Osztály telefonos elérhetősége: 06 231 31 79

A házasságkötések megtartására vonatkozó speciális szabályok

1. A Hivatal házasságkötések céljára szolgáló rendezvénytermében a házasságkötésnél kizárólag
 1. a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
 2. a házasulók,
 3. a házasulók tanúi,
 4. a házasulók szülei, nagyszülei,
 5. a házasulók testvérei és
 6. a házasulók gyermekei
  lehetnek jelen, melyet a d), e), f) pontban jelöltek Nyilatkozat aláírásával kötelesek igazolni.

2. A Hivatal épületében egyszerre csak egy házasuló pár és vendégeik tartózkodhatnak.

3. Azon házasuló fél vagy a házasságkötésre meghívott vendég, aki a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján karanténban/ hatósági házi karanténban került elhelyezésre: a Hivatalba, valamint annak a házasságkötések céljára szolgáló rendezvénytermébe nem léphet be a karantén idej alatt. Amennyiben ezen személy/ ügyfél a tiltó rendelkezés ellenére belép a Hivatalba és/vagy a házasságkötések céljára szolgáló rendezvényterembe, e felelőtlen magatartása miatt bekövetkező esetleges károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint teljeskörű felelősséggel tartozik.

Bővebben itt >>Elérhetőségek


Cím: 1042 Budapest, Király utca 12-14.
Telefon: 231-3194
Fax: 231-3181
Email: gyamugy@04kh.bfkh.gov.hu

Ügyfélfogadás
HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
14.00-17.0010.00-17.008.00-13.30

A gyámhivatal feladat és hatásköre 2020. január 1-jétől:

A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében
 • elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, gyermekvédelmi nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg - a feltételek fennállása esetén - családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel,
 • megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését,
 • dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról,
 • nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről,
 • dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,
 • dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról,
 • közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,
 • dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről,
 • dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,
 • kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósításának szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését,
 • megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében.

A gyámhivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban
 • dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
 • dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében
 • kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
 • hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg, valamint a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához,
 • eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, vagy az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn,
 • jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt,
 • megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.

A gyámhivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében
 • a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,
 • a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás.

A gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban
 • dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
 • felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.


A gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet

 • a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása, a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
 • a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése,a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.


A gyámhivatal feljelentést tesz

 • a gyermek veszélyeztetése,a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt.


A gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban

 • dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el,
 • intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtásáról,
 • dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
 • dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével - valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el,
 • hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
 • dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról,
 • jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyását,
 • dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
 • a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat.


A gyámhivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal kapcsolatban

 • felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét,
 • felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,
 • külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat,
 • felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő megküldéséről, és
 • támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót.


A gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban

 • dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona,
 • dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
 • elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
 • közreműködik a hagyatéki eljárásban.
A főosztály további irodái, kirendeltségei és osztályai

Jegyzői Gyermekvédelmi Csoport
Gyámhivatal

Kapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page