TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14755708 alkalommal 10306012 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Rendeletek
Budapest Fováros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének

HATÁLYOS
RENDELETEI


Wolters Kluwer Web Önkormányzati Rendelettár

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének

HATÁLYOS
RENDELETEI

Hatályos 2019. augusztus 1. napjától1993
• 08/1993. Újpest jelképeiről

1994
• 07/1994. a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

1996
• 18/1996. Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
• 28/1996. az emléktábla-állításról

1999
• 24/1999. a lakáscélú helyi támogatás egyösszegben történő visszafizetése esetén nyújtandó kedvezményről

2000
• 12/2000. a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak mértékéről
• 18/2000. a közterületen elhunyt személyekkel kapcsolatos háziorvosi feladatok ellátásáról

2001
• 11/2001. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

2003
• 38/2003. a sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól
• 43/2003. a magánszemélyek kommunális adójáról

2004
• 26/2004. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól
• 30/2004. a talajterhelési díjról

2007
• 09/2007. a történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról
• 11/2007. a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról

2008
• 27/2008. a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről
• 28/2008. a városfejlesztő társaság létrehozásáról
• 37/2008. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2009
• 02/2009. a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői anyagi érdekeltségéről
• 11/2009. a háziorvosi ellátás feltételeinek javítását elősegítő támogatásról
• 18/2009. a kegyeleti szabályokról
• 21/2009. Újpest címerének egyes épületeken történő elhelyezésének szabályairól

2010
• 23/2010. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról
• 28/2010. az újpesti emléknapokról
• 33/2010. az idegenforgalmi adóról
• 33-m/2010. a 33/2010 rendelet melléklete

2011
• 01/2011. az újpesti kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatásról
• 03/2011. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
• 18/2011. az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól
• 24/2011. az Újpesti Diákösztöndíjakról
• 34/2011. az építmény- és telekadóról
• 37/2011. az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről
• 39/2011. az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről
• 40/2011. az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről

2012
• 07/2012. az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről
• 08/2012. az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjakról
• 48/2012. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
• 60/2012. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
• 60-m3/2012. az SZMSZ. 3. számú melléklete

2013
• 12/2013. a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról
• 26/2013. a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
• 30/2013. az Újpest Kártyáról

2014
• 07/2014. a közterületek használatáról és rendjéről
• 27/2014. az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

2015
• 03/2015. egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról
• 09/2015. a közterületi térfigyelő rendszerről
• 10/2015. a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
• 17/2015. a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
• 29/2015. a települési adóról

2016
• 02/2016. a közművelődésről

2017
• 02/2017. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
• 09/2017. az Újpesti Önkormányzati Rendészetről
• 11/2017. a partnerségi egyeztetés szabályairól
• 27/2017. a településkép védelméről (TKR)
• 28/2017. az újpesti építészeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról

2018
• 04/2018. a közterületi parkolásról
• 05/2018. Budapest Főváros IV. kerület 5. számú, Újpest kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról
• 06/2018. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól
• 06-1/2018. a 2018 évi költségvetési rendelet 1 számú módosítása
• 06-1t/2018. a 2018 évi költségvetési rendelet 1 számú módosításának táblázatos mellékletei
• 06-2/2018. a 2018 évi költségvetési rendelet 2 számú módosítása
• 06-2t/2018. a 2018 évi költségvetési rendelet 2 számú módosításának táblázatos mellékletei
• 06-3/2018. a 2018 évi költségvetési rendelet 3 számú módosítása
• 06-3t/2018. a 2018 évi költségvetési rendelet 3 számú módosításának táblázatos mellékletei
• 06-4/2018. a 2018 évi költségvetési rendelet 4 számú módosítása
• 06-4t/2018. a 2018 évi költségvetési rendelet 4 számú módosításának táblázatos mellékletei
• 06-5/2018. a 2018 évi költségvetési rendelet 5 számú módosítása
• 06-5t/2018. a 2018 évi költségvetési rendelet 5 számú módosításának táblázatos mellékletei
• 06-t/2018. a 2018. évi költségvetési rendelet táblázatos mellékletei
• 09/2018. a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének egyes szabályairól
• 10/2018. az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségek megtartásának szabályairól
• 12/2018. Budapest Főváros IV. kerület 4. számú, Újpest Károlyi Városnegyed Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról
• 15/2018. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról
• 15-t/2018. a 2017 évi zárszámadási rendelet táblázatos mellékletei
• 18/2018. Budapest Főváros IV. kerület 3. számú, Újpest városközpont városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról
• 19/2018. Budapest Főváros IV. kerület 7. számú, Megyer kertváros városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról
• 22/2018. a Népsziget kerületi építési szabályzatról
• 23/2018. Újpest Duna-part területére vonatkozó kerületi építési szabályzatról
• 27/2018. a helyi népszavazás kezdeményezéséről
• 30/2018. a fás szárú növények helyi védelméről
• 33/2018. Budapest Főváros IV. kerület 2. számú, Újpesti lakótelep városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról
• 34/2018. Budapest Főváros IV. kerület 1. számú, Dél-Újpest Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról

2019
• 01/2019. a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
• 02/2019. Budapest Főváros IV. kerület 6. számú, Északi kertváros városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról
• 03/2019. Budapest Főváros IV. kerület 9. számú, Káposztásmegyer Lakótelep Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról
• 05/2019. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól
• 05-1/2019. a 2019 évi költségvetési rendelet 1 számú módosítása
• 05-1t/2019. a 2019 évi költségvetési rendelet 1 számú módosításának táblázatos mellékletei
• 05-t/2019. a 2019. évi költségvetési rendelet táblázatos mellékletei
• 08/2019. Budapest Főváros IV. kerület 10. számú, Székesdűlő és Megyeri hídfő városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról
• 13/2019. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról
• 13-t/2019. a 2018 évi zárszámadási rendelet táblázatos mellékletei
• 15/2019. az újonnan Újpestre költöző polgárok köszöntéséről
 


Kapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page